Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/e/e/7/dbo.dk/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Dansk Sejlunions tilskud til klasser for sæsonen 2018

DS2

Så er der igen mulighed for at søge støtte fra DS til arrangementer og initiativer, som beskrevet nedenfor fra DS:

Klasseorganisationer i Dansk Sejlunion, der i 2017 har gennemført sportslige aktiviteter, har mulighed for at ansøge om tilskud til udvikling af klassens aktiviteter i 2018. Dansk Brætsejler Organisation har dermed mulighed for at søge Dansk Sejlunions tilskudspulje i 2018.
Der er i 2018 mulighed for at søge tilskud til eksempelvis:
Sportslig udvikling:
• Træningssamlinger
• Ekspertbistand (fx coaching til kapsejlads, regler, dømning på vand, fysisk træning, taktik, idrætspsykologi o.l.)
• Formidle træningsmetoder og styrke faglig dialog mellem sejlere

Udvikle aktivitetsniveau og involvere flere sejlere:
• Træningssamlinger
• Kommunikation i klassen om events
• Arrangementer, som har til hensigt at rekruttere flere sejlere til klassen
• Udlån af grej

Videnopbygning og erfaringsudveksling:
• Foredrag af eksperter inden for kost, regler, meteorologi, psykologi

Puljen er desuden åben for klasseorganisationers innovative tiltag.
Tilskudspuljens målsætninger
Tilskudsmodellen skal – gennem økonomisk tilskud til projekter eller aktiviteter i klasseorganisationer – bidrage til følgende målsætninger:
• Bidrage til sportslig udvikling i klasserne, fx kvalitetsløft for klassens sportslige aktiviteter i Danmark eller sportslig fremgang for klassens sejlere.
• Udvikle det sportslige aktivitetsniveau i klasserne og involvere flere sejlere i klassernes aktiviteter, fx flere aktive sejlere i klassen, eller flere/bedre tilbud om aktivitet i klassen.
• Bidrage til videnopbygning og erfaringsudvikling i og på tværs af klasser, fx at klasserne deler viden med hinanden.

Ansøgningsfrist og fordeling af puljen
Puljen fordeles én gang årligt.

• Projekter, der søges om tilskud til, skal være forankret i klassen og godkendt af klassens bestyrelse.
• Frist for ansøgning i 2018 er d. 1. februar.
• Dansk Sejlunion behandler herefter ansøgningerne og beslutter fordeling af tilskudsbeløb senest fredag d. 9. marts.

Se mere om tilskudsmodellen og ansøgningsformular her: http://www.sejlsport.dk/mere/klasser/tilskudsmodel-til-klasser

Yderligere information
Hvis Dansk Brætsejler Organisation har principielle spørgsmål vedr. tilskudsmodellen, skal I kontakte Dansk Sejlunions sportschef Thomas Jacobsen: thomas@sejlsport.dk, tlf.: 8820 7036.

Dansk Brætsejler Organisation har desuden tilknyttet en fast medarbejder i Dansk Sejlunion i relation til tilskudsmodellen. Dansk Brætsejler Organisations kontaktperson i Dansk Sejlunion er undertegnede.

Videresend venligst denne mail til relevante personer i Dansk Brætsejler Organisation.

God vind!

Sejlerhilsner Henrik

Henrik Tang
Klubkonsulent

Dansk Sejlunion
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Tlf.: 88207009
Mob.: 21685090