«

»

Krav om hjelm til DBO-stævner

Panel4-631x420

Når Kurs/Slalom-sæsonen starter om 3 uger, forventer vi, at ca. halvdelen af feltet vil stille op på foil i Kurs-sejladserne. Da de færreste af sejlerne har samme niveau på Foil som på Formula, vil der reelt være 10-15 begyndere med på banen, og der vil dermed være større risiko for, at der kan opstå farlige situationer.

Som PWA og GWA også for nyligt har meldt ud, vil der i de nye DBO-sejladsbestemmelser derfor også blive krav om, at der i kurs-sejladserne altid bæres hjelm.

PWA og GWA stiller desuden krav om at alle sejlere benytter impact-vest. En impact-vest er dyrere end en hjelm og udvalget af gode, godkendte impact-veste er begrænset. Vi vil derfor gerne høre jeres (konstruktive) kommentarer til:

– Om impact-vest skal være påbudt allerede i 2018 eller kun en anbefaling? (med påbud fra 2019)
– Om krav om hjelm og impact-vest også skal berøre deltagere på Formula-udstyr? (hvilket vi foreslår, da vi jo sejler på samme bane)

Kravet om hjelm vil (endnu) ikke berøre Kona og Slalom.

Sebastian_Kornum