Om DBO

DBO LogoDansk Brætsejler Organisation (Danish Boardsailing Organization), i daglig tale DBO, er en klasseorganisation i Dansk Sejlunion.
DBO’s formål er at varetage danske brætsejleres interesser samt fremme af sporten i Danmark.

 

DBO’s bestyrelse består af:

Formand: Nikolaj Kruppa (midlertidig) / formand@dbo.dk
Kasserer: Steen Buck Hansen (midlertidig) / kasserer@dbo.dk
Kapsejlads: Nikolaj Kruppa (midlertidig) / fs@dbo.dk
Wave/Freestyle: Michal Dziewiecki / wf@dbo.dk
Webredaktør: Danni Jakobsen / webmaster@dbo.dk

Forretningsudvalget består af formand samt kasserer.

 

DBO’s udvalg består af:

 • Kapsejlads (Formula/Slalom)
  – Formand: Nikolaj Kruppa (midlertidig) / kruppa@dbo.dk
  – Pointberegning og regler: Kasper Juul Larsen / kasper@dbo.dk
  – Arrangører og dommere: Brian Madsen / brian@dbo.dk
  – Junior og YoungGun Cup: Henrik Bjørnemose Andersen / ygc@dbo.dk
  – Kona/RS:X/Raceboard: Michael Anker / rb@dbo.dk
  – Speed: Mikkel Asmussen / speed@dbo.dk
  – Trailer og materiel: Jesper Schaadt / trailer@dbo.dk
  – Menigt medlem: Thorsten Johansen / thorsten@dbo.dk
 • Wave/Freestyle
  – Formand: Michal Dziewiecki wf@dbo.dk
  – Overdommer: Andreas Jørgensen
  – Rasmus Øgelund: (+45) 30 95 12 32
  – Nicolaj Klitgaard
 • PR/Sponsor
  – Mikkel Asmussen / sponsor@dbo.dk
 • Startlicens koordinator: Peter Hollænder / startlicens@dbo.dk
 • Dansk Sejlunion: (+45) 43 26 26 26

 

Forrenings postadresse er:

Dansk Brætsejler Organisation
c/o Nikolaj Kruppa
Adresse: Tværvej 3
2960 Rungsted Kyst

CVR nummer: 31982480

 

Hvad er Dansk Brætsejler Organisation/DBO?
Dansk Brætsejler Organisation er en klasseorganisation for kapsejlere inden for windsurfing. DBO er ikke en traditionel klub, men en overbygning til din lokale sejl-/surfklub. Vi arrangerer aktiviteter over hele landet, men står aldrig selv for afviklingen – det gør klubberne altid. Det er derfor, DBO kræver, at du skal være medlem af en sejl-/surfklub før du kan blive medlem af DBO.
I dag arbejder DBO primært for kapsejlere, som ønsker lidt mere udfordring, end de kan få ved klubbens lokale arrangementer. Dette arbejde er meget velfungerende, og vi ønsker derfor at udvide vores virke til hele brætsporten. Derfor gik vi for et par år siden ind i to nye spændende tiltag.
DBO er p.t. opbygget omkring en række udvalg, som er aktivitetsbestemte. Vi har bla. et formula/slalom-udvalg og et wave/freestyle-udvalg. Disse udvalg har hver udpeget en formand, som sammen med DBO´s formand og kasserer udgør DBO´s bestyrelse. DBO afholder generalforsamling ved et af de sidste kapsejladsstævner i året, og hvis du kunne tænke dig at præge udviklingen, burde du melde dig som foreningsfrivillig.