↑ Tilbage til Wave / Freestyle

Koncept

Wave/freestyle koncept for Dansk Brætsejler Organisation

 

Wave/freestylestævnerne er DBO’s tilbud til sejlere, som gerne vil konkurrere mod ligesindede på højt sportsligt niveau. Stævnerne er geografisk spredt over hele landet, så deltagerne er stillet nogenlunde lige med hensyn til transport. Men i erkendelse af at den jyske vestkyst har de bedste forhold, vil der være en let overvægt af stævner, som er placeret i Vest- eller Nordjylland.

 

Koncept

I 2014 vil to af wave/freestylestævnerne finde sted sammen med formula/slalom for at vise bredden i windsurfsporten og give stævnerne ekstra volumen. Vi er overbevist om, at fælles stævner er et skridt i den rigtige retning, fordi det sikrer aktivitet på vandet og den ekstra volumen har potentiale for at skabe mere opmærksomhed.

Wave/freestyle serien består i 2014 af i alt 4 stævner: 2 i foråret og 2 i efteråret – det sidste et DM-stævne over 3 dage i Klitmøller i sidste weekend af efterårsferien.

Der konkurreres i 4 klasser:

Herre A: maks 32 deltagere – lad os bare kalde A-klassen for eliten.

Herre B: maks. 32 deltagere – for sejlere der gerne vil prøve at sejle konkurrence og konkurrere under lidt mere afslappede forhold end A-klassen

Junior: maks. 24 deltagere – du kan konkurrere i juniorklassen til og med det kalenderår, hvor du fylder 18 år. Juniorerne er DBO’s fremtid – det er her de unge samler erfaring til at blive fremtidens top-sejlere. Det er ikke helt ved siden af at hævde, at alle de unge danske sejlere med international succes vi ser for tiden, har slået deres folder i DBO’s juniorklasse.

Kvinder: maks. 16 deltagere. Vi skal have flere piger til at sejle konkurrence, fordi…det vil vi bare gerne.

 

I A-klassen sejles der efter PWA og ISAF-regler – i B, junior og kvinderækken vil sejladsledelsen fra gang til gang beslutte, hvilket format der sejles efter, antal deltagere og vindforhold taget i betragtning.

 

Waveperformance har førsteprioritet, men hvis udsigten peger i retning af gode forhold til freestyle, kan der indkaldes til freestyle alene. Sejladsudvalget forbeholder sig ret til at aflyse stævner, hvor vejrudsigten skønnes for ringe til at gennemføre sejlads – i så fald bliver tilmeldingsgebyret tilbagebetalt. DM kan dog ikke aflyses.

 

Tilmelding

Tilmelding til alle stævner foregår via DBO’s onlineshop: http://www.dbo.dk/?page_id=478 – det er en forudstæning for deltagelse, at du er medlem af DBO og en sejlklub, der er godkendt af Dansk Sejlunion. Læs mere om startlicens her: http://www.dbo.dk/?page_id=180. Sidste tilmeldingsfrist er 10 dage før stævnet kl. 22. Til DM er tilmeldingsfristen fredag ugen før stævnet. Eliminationer offentliggøres på www.dbo.dk onsdag aften før stævneweekend. I tilfælde af akut sygdom vil eliminationerne blive lavet om på dagen for at sikre et fair resultat. Til DM kan juniorer tilmelde sig på første stævnedag senest kl. 8. Beslutning om indkaldelse tages af wave/freestyleudvalget senest torsdag før stævnet kl. 20 og annonceres på www.dbo.dk. Tidspunkt og sted for skippermøde annonceres på www.dbo.dk senest fredag før stævnet kl. 12, til DM onsdag før stævnet kl. 12.

 

DBO stiller med overdommer og minimum tre dommere – resten af mandskabet står arrangørklubben for: pointberegner, flagfolk, og tavlefører.

På baggrund af det samlede resultat af årets ranglistestævner kåres en ranglistevinder ved sæsonens afslutning. DM-resultatet tæller med i ranglisten, men her kåres en særskilt vinder.

Seedningsgrundlag er den til enhver tid aktuelle rangliste – eliminationsprocedure kan forklares efter ønske.

DM er ikke åbent for udenlandske sejlere – hvis udenlandske sejlere ønsker at deltage i de almindelige ranglistestævner, skal de tilmelde sig på www.dbo.dk, og de skal opfylde samme krav som danske deltagere. Der vil ikke være mulighed for at melde sig til på dagen.

Ved spørgsmål, kontakt: Andreas Jørgensen på 23984137 el. wf@dbo.dk