Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/e/e/7/dbo.dk/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284

Tilbage til Young Gun Cup

Koncept

DBO Logo

Koncept for Young Gun Cup – pdf format

Om konceptet

Vi ønsker at fange juniorerne og deres forældre på et tidligt tidspunkt for at introducere dem for mulighederne i windsurfing konkurrencer. På sigt bliver deltagerne måske den nye generation af DBO medlemmer, eller i det mindste aktive surfere på lokalt plan. Og måske bliver forældrene drivkræfter ude i klubberne!

Den altoverskyggende fællesnævner er ”Den Gode Oplevelse”. Det vil sige at alle, – både børn og forældre – og officials – skal kunne tage hjem efter en Young Gun Cup med godt humør, og med lyst til at komme igen.

Der er tale om endags stævner, og med en fast tidsramme, der f.eks hedder skippermøde kl. 10.00 og afslutning senest kl. 16.00.

Konceptet bringes på DBO’s hjemmeside under Young Gun Cup. Derudover bør det kopieres, og være tilgængeligt, for såvel forældre som deltagere i forbindelse med stævnerne.

Det er vigtigt, at alle arrangerende klubber kommitter sig fuldt ud til konceptet, og lever op til såvel målsætningen om den gode oplevelse, samt de forskellige regler og guidelines.

Målgruppen

Børn og unge, som har passeret begynderniveau, og har lyst til at kapsejle. For nogle af deltagerne er selve kapsejladsen ikke det vigtigste, her spiller det sociale en større rolle, og det skal der være plads til. Når de unge når et vist niveau, som f.eks. betyder at de vinder hver gang, skal de på en passende måde guides videre til næste klasse, og på sigt til Open Fun i ranglisten, Ø-Grandprix, One Design-klasserne osv.

Hvordan sikrer vi succes?

Vi afvikler stævnerne ud fra børnenes niveau. Vi vejleder, hjælper, rådgiver og sikrer den gode ånd. Vi holder øje med den enkelte, er vedkommende f.eks. nervøs over at være med for første gang? Er der nogen, som føler sig udenfor? Er der nogen, som har brug for at låne lidt grej? Vi tager individuelle hensyn, som f.eks. at hjælpe en familie med tilrigningen, hvis vi kan se at de mangler viden og erfaring.

Vi forklarer banerne så ingen, selv ikke den mindst erfarne eller mindst engagerede forælder er i tvivl. Banerne skal være så enkle, at alle kan overskue dem både visuelt og fysisk.

Vi gør meget ud af at forklare startproceduren, så alle kan forstå den.
3 minutter er en god tidsramme, og under hele nedtællingen skal der, via megafon eller høj stemme, oplyses om resterende tid. Først hvert minut, – og til sidst hvert 10. sek.
Vi skal huske at kun få børn har start-ur, og næsten igen formår at bruge det.
Startproceduren støttes af flag rød/gul/grøn. Det er naturligvis tilladt dommerne at vejlede sejlerne undervejs, – både under starten men også efter at starten er gået.

Inden ungerne sendes på vandet til en start, får de et forventet starttidspunkt, som de kan stile efter. Og de får også at vide hvor mange sejladser der forventes at blive sejlet, ligesom de skal vejledes med vindstyrker, eventuelle vindspring, tang i vandet, bundforhold osv.
Den arrangerende klub kan evt bede erfarne kapsejlere om at fortælle om taktik på banen.

Fungerer det hele perfekt, vil en Young Gun Cup kunne sammenlignes med den bedst tænkelige klubtræning. Blot bør man være opmærksom på, at det her sker i selskab med en hel masse nye mennesker, hvilket gør ungerne mere sårbare overfor resultaterne.

Arrangøren kan vælge at inddele i klasserne A, B og C

Er der tilstrækkeligt med deltagere, kan arrangørerne inddele i klasserne A, B og C, men man kan også vælge at lade alle sejle i samme klasse. Bemærk, at sidstnævnte er muligt, fordi vi har valgt ikke at lave et overalt-resultat for alle Young Gun Cup stævner.

A – Begyndere  Deltager for første gang Max 5 m2 sejl  Alle boards
B – Talenter  Har deltaget før  Max 6,5 m2 sejl  Alle boards
C – Øvede  Har før været med fremme Max 8 m2 sejl  Alle boards

  • Klassevalget skal ikke afhænge af om deltageren f.eks. kan stå i trapez, fodstropper, plane osv. Kriterierne skal holdes så enkle som muligt af hensyn til både sejler og arrangør.
  • Det er ikke en selvfølge at deltagerne i C er dygtigere end i A, men det vil oftest være sådan. Vi bør derfor også være lidt mere strikse med reglerne overfor C-sejlerne end overfor A-sejlerne.
  • Der er ikke noget i vejen for, at en deltager som f.eks. har 5.8 som max sejlstørrelse, stiller op i B eller C.
  • Er en af deltagerne meget dominerende i sin klasse, bør vedkommende opfordres til at rykke videre til næste klasse.

Startprocedure (suppler gerne med horn og høj stemme)

3.15 varsel
3 minutter rødt flag
2 minutter rødt flag ned og gult op
1 minut gult flag ned
0 minutter grønt flag op. Start.

Bemærk: sejlerne skal opfordres til IKKE at lægge sejlene ned for at stå – eller sidde – og vente på starten. Det skaber rod i feltet og er ikke ”kapsejlads-agtigt”. Arrangøren kan vælge at indføre som en fast regel, at sejlene skal være ude af vandet fra 2 min før starten.

Antal sejladser på en stævne dag

Det tilstræbes at der afvikles 4-5 sejladser på en stævne dag, og gerne med pauser mellem sejladserne. Sejladsens længde er 15-20 minutter afhængigt af forholdene.
Der skal altid være en frokostpause på minimum 30 minutter.

Der afholdes et (pædagogisk) skippermøde med følgende obligatoriske punkter:

  • Præsentation af ansvarlig stævneleder og hjælpere på banen
  • Vejrudsigt
  • Styrbord/bagbord og Luv/Læ reglerne
  • Startprocedure
  • Banegennemgang og eventuelle sten eller andet i baneområdet
  • Hvornår holdes der pause

Baner

Der sejles som udgangspunkt på en 8 tals bane. Hvis det er muligt, må der gerne i C-klassen sejles på en trekantbane med et lille opkryds.
Sikkerhed

Alle sejlere og hjælpere på vandet skal bære redningsvest. Der skal være minimum 2 både til rådighed under sejladsen. Bådførere har speedbådskørekort og en del erfaring med den tekniske afvikling af sejladserne!

Pointberegning

1. plads = 1 point, 2. plads = 2 point osv.
Ved fire sejladser eller flere, kan dårligste resultat fratrækkes.
Der laves IKKE en overalt beregning over alle Young Gun Cups gennem sæsonen.
Det skal være muligt for deltagerne at avancere fra A til B til C gennem sæsonen.

Af hensyn til de bagerste i feltet (og den gode oplevelse) anbefales det, at man i et felt med fx 20 sejlere kun måltager placeringer på fx de første 15 (resten tæller point som nummer 16). I et felt med 30 sejlere kun måltager placeringer på fx de første 25 (resten tæller point som nummer 26). Det er som bekendt ikke sjovt at være den allersidste på en liste! (Og børnene ved godt, hvem der har overhalet hvem).

Præmier

Der skal være præmier til 1., 2. og 3. pladsen i alle klasser.
Derudover skal der være lodtrækningspræmier blandt alle deltagere.
Desuden skal der være præmier for følgende: bemærkelsesværdig indsats, bedste fighter, for hjælpsomhed, en god kammerat. Disse special præmier må ikke gives til de, som allerede er præmieret – har opnået en podieplads.
Desuden skal alle deltagere modtage diplom/bevis for deltagelse. DBO udarbejder officielt Young Gun Cup diplom som uddeles til alle deltagere.

Regler

Ved skippermødet fortælles om styrbord/bagbord reglen og om indhentende båd, luv for læ osv. Alt skal forklares så ungerne forstår det. Sker der uheldige situationer på vandet, skal de afgøres på diplomatisk/pædagogisk vis!
Dommeren kan om nødvendigt vælge at lave en mild form for sanktion, det kunne f.eks. være et par strafplaceringer eller lignende. Efterfølgende kan man så tegne situationen på tavlen, men mest for at informere og vejlede.

I tilfælde af tyvstarter eller andre fejl foreslås følgende regel:

En tyvstartende skal prajes, så vedkommende forstår at han/hun var over linjen. Man vurderer om tyvstarten har væsentlig betydning for resultaterne, og om den laves af en erfaren eller af en der bare ikke kunne få hold på brættet. På den baggrund besluttes det, om man skal kalde personen tilbage for at runde linjen igen, eller om sagen har så lidt betydning at man blot gennemgår situationen på tavlen inde på land.

Viser det sig at personen i kraft af tyvstarten får en topplacering, kan man give strafpoint, i så fald informeres personen ude på vandet, så det ikke kommer som en ubehagelig overraskelse ved præmieoverrækkelsen!

Det er utænkeligt at diskvalificere en deltager i Young Gun Cup, med mindre personen gør noget alvorligt, der udsætter andre for fare. Uanset omstændighederne skal man altid praje personen ude på vandet. En rigtig god ide er, at bede vedkommende om at lave en 360’er inden denne sejler videre. Det vil blive opfattet som en venlig irettesættelse, ikke en straf!

Det sociale

Både børn og voksne skal hygge sig. Kaffe og kage, saftevand til børnene osv. er et godt samlingspunkt. Arrangøren afgør startgebyrets størrelse, men det anbefales at man holder sig under 30 kr med mindre der er væsentlige fordele, som forsvarer en højere pris.
Inkluderet i startgebyret bør være en form for forplejning for de unge. Forældrene betaler et mindre beløb for egen mad/drikke. Klubbens voksne medlemmer kan hjælpe med at bage kage, riste pølser, lave kaffe osv.

Klubben skal ikke afvikle Young Gun Cup for at tjene penge, men for at gøre det endnu mere attraktivt at være medlem af en klub!

Det er vigtigt, at forældrene hygger sig sammen, og der kan evt. opstilles borde og stole, som de kan sidde på mens ungerne er på vandet.

Den altafgørende faktor for det sociale element er naturligvis den venlige stemning, som samtidig kan suppleres med, at man minder både deltagere og forældre om, at det her er et juniorstævne for de helt nye, ikke et danmarksmesterskab for de øvede.

Det er sket, at forældrene engagerer sig mere i resultaterne end juniorerne selv.
Det skal vi venligt, men bestemt, hjælpes med at undgå.